ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน ( Workload System ) v.2
หน้าแรก | เข้าสู่ระบบ

คำแนะนำการใช้ระบบบันทึกภาระงาน

  • ระบบนี้ใช้ได้กับบุคลากรของสำนักวิทยบริการและ
    เทคโนโลยีสารสนเทศ
    เท่านั้น
  • พบปัญหาการใช้งานโปรดแจ้ง
    arit@rmutsb.ac.th
   
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน