ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน ( Workload System ) v.2
หน้าแรก | เข้าสู่ระบบ

ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน (Workload System) v.2
พบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้ง arit@rmutsb.ac.th
ระบบบันทึกการปฏิบัติงาน (Workload System) v.2 รายละเอียดดังนี้
  • รองรับการใช้งานกับโปรแกรม Web Browser ที่หลากหลายเช้า Google Chrome, Mozila Firefox, Internet Explorar
  • รองรับการอัพโหลดไฟล์เอกสารและภาพ
  • รองรับการอัพโหลดไฟล์ภาพที่มีนามสกุล jpg, jpeg, png, gif
  • รองรับการอัพโหลดไฟล์เอกสารที่มีนามสกุล pdf, doc, docx, els, elsx, ppt, pptx
ข้อควรระวัง : ในการอัพโหลดไฟล์เอกสารให้มีประสิทธิภาพที่สุดควรตั้งชื่อเอกสารให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก่อน