ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์
 
จำนวนหลักสูตรที่เปิดให้ลงทะเบียน 0 หลักสูตร
หน้าที่ จากทั้งหมด 0 หน้า
ที่
ชื่อโครงการ/หลักสูตร
วันที่
รับสมัคร
จำนวนผู้ลงทะเบียน
Untitled Document
  • ประชาสัมพันธ์
  • คู่มือการใช้งาน
  • รายงาน
1. บุคคลากรที่ลงทะเบียนอบรมไม่ได้ กรุณาส่ง ข้อมูล ชื่อ-นาสกุล หมายเลขบัตรประชาชน โทรศัพท์ e-mail ตำแหน่งงาน ประจำศูนย์ใด คณะ/สำนัก กอง โดยส่งข้อมูลมาที่    webmaster@rmutsb.ac.th หรือ โทร VOID 11011
1. รายงานการใช้ระบบการอบรมออนไลน์
 
จำนวนผู้เข้าชมเวบไซต์  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ