ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์


รายการประกันคุณภาพที่แจกไป

2551
อันดับที่
ชื่อครุภัณฑ์
ประกัน
ลักษณะประกัน
วันสิ้นสุดประกัน
1.
NOTEBOOK ACER TRAVELREAT 6252
3ปี
ส่งเข้าศูนย์เอง
14/05/2011
2.
PC ACER S661
3ปี
ONSITE
14/05/2011
3.
PROJECTOR ACER P1265
2ปี
ส่งเข้าศูนย์เอง
18/04/2010
4.
VISUAL VERTES
1ปี
แจ้งซ่อม
5.
NOTEBOOK HP 2510P
3ปี
ONSITE
04/07/2011
6.
PRINTER M2727
3ปี
ONSITE 1ปี
7.
PRINTER P2015N
3ปี
ONSITE 1ปี
2550
อันดับที่
ชื่อครุภัณฑ์
ประกัน
ลักษณะประกัน
วันสิ้นสุดประกัน
1.
PC DELL
3ปี
ONSITE

** แจ้งซ่อม ผ่าน Email:somyot.a@cdg.co.th คุณสมยศ โทร 080-901-5678 โดยระบุ รุ่น/Part Number/Serial Number /อาการเสีย

2550
อันดับที่
ชื่อครุภัณฑ์
ประกัน
ลักษณะประกัน
วันสิ้นสุดประกัน
1.
PC LENOVO MT-M9637-CD6
3ปี
ONSITE ศูนย์นนทบุรี
13/9/2010

** แจ้งซ่อม ผ่าน Email:somyot.a@cdg.co.th คุณสมยศ โทร 080-901-5678 โดยระบุ รุ่น/Part Number/Serial Number /อาการเสีย 


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน