ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์


ศูนย์นนทบุรี ศูนย์วาสุกรี ศูนย์สุพรรณบุรี ศูนย์หันตรา แสดงทั้งหมด
 
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง 159 งาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 งาน ดำเนินการแก้ไขแล้ว 5952 งาน รวม 6120 งาน
 
 
หน้าที่ จาก 612 หน้า
ลำดับที่
ผู้แจ้งซ่อม
อาการเสีย
6120
21 พ.ย. 2562 09:48:26 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุด....
6119
21 พ.ย. 2562 09:33:17 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
6118
21 พ.ย. 2562 09:33:17 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
6117
21 พ.ย. 2562 09:33:17 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
6116
21 พ.ย. 2562 09:33:16 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
6115
21 พ.ย. 2562 09:32:57 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
6114
21 พ.ย. 2562 09:32:57 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
6113
21 พ.ย. 2562 09:32:57 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
6112
21 พ.ย. 2562 09:32:57 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
6111
21 พ.ย. 2562 09:32:45 วัชรพันธ์ แสนสิทธิ์ ไมโครโฟนสายชำรุดครับ....
 
 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน