ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์

 
แสดงรายการของงานแจ้งซ่อมที่ใช้เวลาดำเนินการมากกว่า 1 สัปดาห์ (ตั้งแต่เจ้าหน้าที่รับงานจนถึงดำเนินการแล้วเสร็จ) ทั้งหมด 528 แถว
หน้าที่ จาก 18 หน้า
no. อาการเบื้องต้น ชื่อเจ้าหน้าที่รับงาน วันที่แจ้ง วันที่รับงาน วันที่แล้วเสร็จ จำนวนวัน
1 ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานบุคลากรชำรุด ขณะนี้อยู... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 3/6/2552 4/6/2552 16/3/2553 285
2 ระบบ Lan เสีย... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 15/6/2552 22/6/2552 16/3/2553 267
3 ขอเชื่อมต่อ Lan เพิ่มเติม ... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 22/6/2552 22/6/2552 16/3/2553 267
4 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เตือนให้ป้องกันไวรัสตลอดเวลา ... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 22/6/2552 22/6/2552 16/3/2553 267
5 โทรศัพท์ VOIP ใช้งานไม่ได้... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 7/8/2552 13/8/2552 16/3/2553 215
6 ขอติดตั้งเครื่อง Print... ธนากร เอี่ยมเกตุ 18/3/2556 25/3/2556 2/10/2556 191
7 อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ทั้งสาขามา1อาทิตย์แล้ว... ก้องเกียรติ ไพบูลย์เกษมสุทธิ 18/11/2551 19/11/2551 20/4/2552 152
8 webmail มหาวิทยาลัย ตอบกลับแล้วเป็นเนื้อหาเมล์เป็น... ประภาส บุญเสมอกุล 1/4/2555 4/4/2555 20/8/2555 138
9 ล้างเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่... อำนาจ หังษา 20/4/2553 23/4/2553 19/8/2553 118
10 สัญญาณภาพไม่ชัดเจน... ธนะชัย ดำรงค์หวัง 4/5/2554 9/5/2554 1/9/2554 115
11 ติดตั้งระบบสาย Land (internet)... ก้องเกียรติ ไพบูลย์เกษมสุทธิ 27/4/2552 28/4/2552 19/8/2552 113
12 โทร.ติดต่อ ศูนย์สุพรรณบุรีทุกเบอร์ไม่ติด ขอให้ดูเ... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 5/8/2552 6/8/2552 27/11/2552 113
13 มีไวรัสเข้า 33 ตัวเวลาเปิดเครื่องจะโชว์ว่า สแกนไ... ทรงวุฒิ ใยกะมุข 1/8/2554 8/8/2554 23/11/2554 107
14 เครื่องช้า ทำงานช้า อยากให้มาช่วยสแกนไวรัสให้ด้วยค... อำนาจ หังษา 17/2/2554 23/2/2554 6/6/2554 103
15 ลงโปรแกรมใหม่ ติดไว้รัส ทำงานช้า เพื่อใช้ในการใ... ทรงวุฒิ ใยกะมุข 16/8/2554 18/8/2554 23/11/2554 97
16 เครื่องโน๊ตบุ๊ค ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน๊ตไร้สายได้... ศักรภพณ์ ปริยัติฆรพันธ์ 23/4/2551 24/4/2551 15/7/2551 82
17 หลังจากมีการปรับปรุงสายโทรศัพท์ ก็ไม่สามารถต่อเข้า... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 23/9/2552 24/9/2552 13/12/2552 80
18 หลังจากมีการปรับปรุงสายโทรศัพท์ ก็ไม่สามารถต่อเข้า... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 23/9/2552 24/9/2552 13/12/2552 80
19 คอมมีไวรัส รวน ไม่สามารถใช้งานได้ ... ทรงวุฒิ ใยกะมุข 30/8/2554 6/9/2554 23/11/2554 78
20 1. ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบไวรัส ไม่สามารถลบได้ คอ... ทรงวุฒิ ใยกะมุข 1/9/2554 6/9/2554 23/11/2554 78
21 ต่อสายแลน... ทรงวุฒิ ใยกะมุข 29/8/2554 6/9/2554 23/11/2554 78
22 เข้าอินเตอร์เน็ตไม่ได้... อำนาจ หังษา 22/3/2553 31/3/2553 16/6/2553 77
23 ดาว์โหลดข้อมูลไม่ได้ ... อำนาจ หังษา 26/3/2553 31/3/2553 16/6/2553 77
24 ดาว์โหลดข้อมูลไม่ได้ ... อำนาจ หังษา 26/3/2553 31/3/2553 16/6/2553 77
25 ดาว์โหลดข้อมูลไม่ได้ ... อำนาจ หังษา 26/3/2553 31/3/2553 16/6/2553 77
26 ดาว์โหลดข้อมูลไม่ได้ ... อำนาจ หังษา 26/3/2553 31/3/2553 16/6/2553 77
27 ดาว์โหลดข้อมูลไม่ได้ ... อำนาจ หังษา 26/3/2553 31/3/2553 16/6/2553 77
28 wireless ใช้งานไม่ได้... ภูริพงษ์ สังข์แก้ว 17/9/2552 1/10/2552 13/12/2552 73
29 ปกติเวลานำเข้าข้อมูลการชำระเงินในระบบงานทะเบียนเมื... ทรงวุฒิ ใยกะมุข 13/9/2554 14/9/2554 23/11/2554 70
30 ฟอแมตเครื่อง และต่อสายแลนด์ ยาวประมาณ 10 เมตร... ทรงวุฒิ ใยกะมุข 12/9/2554 14/9/2554 23/11/2554 70

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน