ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์

 
Filter จากวันที่   ถึงวันที่ clear filter
ศูนย์พื้นที่ งาน
รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ แก้ไขแล้ว รวม
ศูนย์นนทบุรี 102 7 1260 1369
ศูนย์วาสุกรี 21 1 804 826
ศูนย์หันตรา 0 0 2727 2727
ศูนย์สุพรรณบุรี 36 1 1161 1198
รวม 159 9 5952 6120

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน