ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ v.1
 

หน้าแรก | รายการแจ้งซ่อม | แจ้งซ่อม | เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ | รายงานการแจ้งซ่อม | รายงานเจ้าหน้าที่ | การรับประกันอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 
ศูนย์หันตรา
พันธฤทธิ์ พุ่มจำปา
ชรัช แสวงเจริญ
 
ศูนย์นนทบุร
นภดล บริสุทธิ์
มุทิตา มาทมูล
ธนากร เอี่ยมเกตุ
บุรินทร์ สุภีวี
ศูนย์วาสุกร
ศราวุฒิ วิลามาศ
ทัตเทพ อยู่บรรพต
 
ศูนย์สุพรรณบุรี
พรชัย จันทร์น้อย
กรันต์ สรหงษ์
ประภาส บุญเสมอกุล
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
โทร. 0 29691369-74 ต่อ 2531 โทรสาร : 0 2526 0983 VoIP : 11011

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ คน